Phó Tổng Thống 4 - Veep S4

Veep S4
Nội dung

Selina và bộ sậu làm quen với cuộc sống ở Nhà Trắng trong thời gian bà giữ chức Tổng thống tạm quyền. Nhân viên của Selina tìm kiếm các cơ hội mới.

0 bình luận
Sắp xếp theo:

keyboard_arrow_up