Prometheus - Prometheus

Prometheus
Nội dung

Một nhóm khoa học gia và nhà thám hiểm đi tìm kiếm nguồn gốc của sự sống tại một góc tăm tối của vũ trụ và phát hiện một mối đe dọa đáng sợ với toàn nhân loại.

keyboard_arrow_up