Nội dung

Một câu chuyện về gia đình, lòng tham, tôn giáo và dầu mỏ, xoay quanh một tay thăm dò dầu mỏ ở Texas trong những ngày đầu của ngành này ở thời điểm chuyển giao thế kỉ.

keyboard_arrow_up