Sẽ Có Máu Đổ - There Will Be Blood

There Will Be Blood
Nội dung

Một câu chuyện về gia đình, lòng tham, tôn giáo và dầu mỏ, xoay quanh một tay thăm dò dầu mỏ ở Texas trong những ngày đầu của ngành này ở thời điểm chuyển giao thế kỉ.

keyboard_arrow_up