Sở Cảnh Sát Ma

R.I.P.D.
Nội dung

Một cảnh sát Chicago vừa qua đời làm việc cho lực lượng cảnh sát thiên đàng để tìm kẻ đã sát hại mình.

keyboard_arrow_up