Sự Im Lặng Chết Chóc - Dead Silence (2007)

Dead Silence (2007)
Nội dung

Một người góa vợ đầy đau khổ bắt đầu khám phá sự thật đằng sau cái chết của vợ và đầu mối dẫn tới một nghệ nhân nói tiếng bụng và hình nhân của bà ta.

keyboard_arrow_up