Sư Phụ Cửu Long Quyền: Hoàng Trừng Khả

Master Of The Nine Dragon Fist: Wong Ching-Ho
Nội dung

Đệ nhất cao thủ Quảng Châu tự mình ra tay phá hủy một tổ chức buôn nha phiến.

keyboard_arrow_up