Sự Trở Lại Hoành Tráng Của Trưởng Khoa Đỏ - The Triumphant Return Of General Rouge

The Triumphant Return Of General Rouge
Nội dung

Một nhân viên y tế tài năng ở Bệnh viện Đại học Tojođã bị lừa vào một mạng lưới âm mưu và bê bối.Tất cả bắt đầu từ một bức thư bí ẩn gửi tới cho bác sĩ Kimiko Taguichi.

keyboard_arrow_up