Tàu Ngầm U-571

U-571
Nội dung

Một tàu ngầm Mỹ được cử vào đất địch để đánh cắp thiết bị mã hóa của quân Đức Quốc Xã.

keyboard_arrow_up