Tên Thương Hiệu Của Chúng Tôi Là Khủng Hoảng

Our Brand Is Crisis
Nội dung

Một nhà chiến lược tranh cử tái xuất sau nhiều năm ẩn dật và tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống tại Bolivia để có cơ hội đánh bại đối thủ truyền kiếp.

keyboard_arrow_up