Thập Diện Mai Phục - House Of Flying Daggers

House Of Flying Daggers
Nội dung

Gần cuối thời kỳ cường thịnh của nhà Đường, một vị bổ đầu đi làm nội gián vướng vào tình yêu với một vũ nữ mù bị nghi ngờ dính líu đến tổ chức phản loạn.

keyboard_arrow_up