Thị Trấn Banshee 3

Banshee S3
Nội dung

Lucas đương đầu với hai thế lực lớn ở Banshee, tổ chức tội phạm của Gordon và những người Da đỏ dưới trướng Chayton, đồng thời tiến hành mưu đồ riêng.

0 bình luận
Sắp xếp theo:

keyboard_arrow_up