Thị Trấn Grisse - Grisse

Grisse
Nội dung

Trong thị trấn nhỏ Greshik thuộc Indonesia, một nhóm người bất đắc dĩ chung tay lãnh đạo cuộc khởi nghĩa để đánh đổ tên thống đốc tàn ác. Cho tới một ngày, họ nắm được quyền kiểm soát Grisse – khu vực đóng quân của quân đội Hà Lan.

keyboard_arrow_up