Thiên Binh - Legion

Legion
Nội dung

Khi Chúa mất niềm tin vào con người, Người sai thiên binh xoá sổ loài người lần thứ hai.

keyboard_arrow_up