Thiên Địa Huyền Môn

An Eternal Combat
Nội dung

Trong lúc đang làm lễ trừ tà, một giáo sĩ Đạo giáo của thời nhà Minh di chuyển đến tương lai 1000 năm sau một cách bí ẩn.

keyboard_arrow_up