Thiếu Lâm

Shaolin
Nội dung

Tư lệnh Hầu Kiệt sau khi trải qua nỗi đau mất con gái vì chiến tranh,đã quyết định quy y cửa Phật ở Thiếu Lâm Tự.Nhưng những kẻ thù trước đây vẫn không bỏ qua cho anh.

keyboard_arrow_up