Thông Dịch Viên

The Interpreter
Nội dung

Âm mưu chính phủ Mỹ bị lộ, khi một thông dịch viên tình cờ nghe thấy âm mưu ám sát một nhà lãnh đạo chính phủ châu phi.

keyboard_arrow_up