Thư Gửi Nhầm S1 - Sent S1

Sent S1
Nội dung

Một anh chàng hay viết thư điện tử "chửi bới" những ai có xích mích với mình nhưng không không gửi đi, cho đến một hôm anh vô tình nhấn nhầm nút "Gửi".

keyboard_arrow_up