Nội dung

Sau khi chiến tranh nổ ra ở Nhật Bản, một người đàn ông trẻ tham vọng đã thực hiện một sứ mệnh bí mật, đến Iran để khai thác dầu và giúp tái thiết đất nước.

keyboard_arrow_up