Tiếp Nhiên Liệu: Người Đàn Ông Mang Danh Cướp Biển - Fueled: The Man They Called Pirate

Fueled: The Man They Called Pirate
Nội dung

Sau khi chiến tranh nổ ra ở Nhật Bản, một người đàn ông trẻ tham vọng đã thực hiện một sứ mệnh bí mật, đến Iran để khai thác dầu và giúp tái thiết đất nước.

keyboard_arrow_up