Nội dung

Đường Tam Tạng (Tạ Đình Phong đóng) là một hòa thượng của Đại Đường dấn thân vào cuộc hành trình đi về Tây Thiên thỉnh kinh cùng 3 đồ đệ của mình.

keyboard_arrow_up