Tòa Nhà Chọc Trời - Skyscraper

Skyscraper
Nội dung

Khi một tòa nhà chọc trời bất ngờ bốc cháy, một cựu binh được giao việc đánh giá an ninh của tòa nhà nhận ra mình bị gài bẫy.

keyboard_arrow_up