Trả Đũa 2

Strike Back S2
Nội dung

Scott kết thúc âm mưu bắt cóc giữa chừng trong khi Stonebridge trở lại nước Anh để đào tạo thêm 20 lính mới.

keyboard_arrow_up