Trả Đũa 2 - Strike Back S2

Strike Back S2
Nội dung

Scott kết thúc âm mưu bắt cóc giữa chừng trong khi Stonebridge trở lại nước Anh để đào tạo thêm 20 lính mới.

0 bình luận
Sắp xếp theo:

keyboard_arrow_up