Trái Tim Rồng: Báo Thù

Dragonheart Vengeance
Nội dung

Một chàng nông dân kết bạn với một con rồng băng và một tay lính đánh thuê trên hành trình báo thù.

keyboard_arrow_up