Truy Tìm Tượng Phật

Ong Bak
Nội dung

Khi đầu của tượng Phật trong làng bị trộm mất, một võ sư trẻ đã lên thành phố lớn và đối đầu với thế giới ngầm để lấy lại nó.

keyboard_arrow_up