Tướng Hèn Binh Mạnh

Lions For Lambs
Nội dung

Một câu chuyện sâu sắc về nhiều con người dính líu vào cuộc chiến chống khủng bố cảu Mỹ.

keyboard_arrow_up