Nội dung

Bộ phim về mặt tối của một gia đình Mỹ và cái giá của vẻ đẹp trong một xã hội trọng vẻ bề ngoài.

keyboard_arrow_up