Vẻ Đẹp Mỹ - American Beauty

American Beauty
Nội dung

Bộ phim về mặt tối của một gia đình Mỹ và cái giá của vẻ đẹp trong một xã hội trọng vẻ bề ngoài.

keyboard_arrow_up