Vụ Bán Khống Lịch Sử - The Big Short

The Big Short
Nội dung

Khi bốn người ngoài nhìn thấy sự sụp đổ của nền kinh tế, họ nảy ra một ý tưởng đã dẫn họ tiến vào phần tăm tối của ngành ngân hàng hiện đại, khiến người ta phải hoài nghi tất cả mọi người về mọi thứ.

keyboard_arrow_up