Vụ Nổ Khí Ga Phần 2

Backdraft 2
Nội dung

Một điều tra viên hỏa hoạn và đồng sự phát hiện âm mưu đằng sau một vụ phóng hỏa có vẻ đơn giản.

keyboard_arrow_up