Vùng Đất Ma Quái: Tuyệt Chủng - Resident Evil: Extinction

Resident Evil: Extinction
Nội dung

Alice phiên bản đã được nâng cấp cùng đội của cô chiến đấu lần cuối với quỷ dữ với một mục tiêu: đưa đám xác sống xuống mồ lần nữa.

keyboard_arrow_up