Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp

Zombieland: Double Tap
Nội dung

Columbus, Tallahassee, Wichita, và Little Rock tiến đến vùng trung tâm nước Mỹ trong lúc đương đầu với đám xác sống đã tiến hóa, những kẻ sống sót khác, và những xung khắc nảy sinh từ một gia đình chắp vá.

keyboard_arrow_up