Xạ Điêu Anh Hùng Truyện 3

The Brave Archer 3
Nội dung

Hành trình phiêu bạt của chàng hiệp khách khờ khạo Quách Tĩnh và nữ Bang Chủ Cái Bang Hoàng Dung lại tiếp tục. Lần này, Hoàng Dung và Quách Tĩnh bị cuốn vào mối ân oán từ quá khứ của Đại Lý Đoàn Vương Tử với nữ vương phi Anh Cô. Giờ đã quy y cửa Phật với pháp danh Nhất Đăng Đại Sư, liệu ông có nể giao hảo thâm tình với Hồng Bang chủ để giúp Hoàng Dung trị thương bởi nếu cứu cô, ông sẽ mất đi 5 năm công lực. Quách Tĩnh khờ xử trí ra sao khi biết rằng, chính Anh Cô đã bày ra mọi chuyện để thừa nước đục thả câu?

Hành trình phiêu bạt của chàng hiệp khách khờ khạo Quách Tĩnh và nữ Bang Chủ Cái Bang Hoàng Dung lại tiếp tục.

Thời lượng93 phút
Diễn viênPhó Thanh, Như Nữ, Lý Tu Hiền  
Quốc giaTrung Quốc
Phát hành1981
keyboard_arrow_up