Xác Ướp Ai Cập

The Mummy
Nội dung

Do giết Pharaoh Seti, đại tư tế Imhotep bị ướp xác sống và nguyền rủa. Một đoàn săn tìm kho báu phát hiện ra lăng mộ và tình cờ khiến Imhotep sống dậy. Họ phải làm gì để ngăn Imhotep trước khi hắn hủy diệt cả thế giới để trả thù?

keyboard_arrow_up