Xoay Sở 2 - Getting On S2

Getting On S2
Nội dung

Khu chăm sóc người cao tuổi tiếp tục nằm trong tình trạng hồn loạn khi nhân viên không đủ, và ai cũng có những vấn đề riêng.

keyboard_arrow_up