Bình luận

 • 0:00
 • 0:15
 • 0:30
 • 1:00
 • 1:10
 • 2:00
 • 2:10
 • 3:00
 • 3:10
 • 4:00
 • 4:10
 • 5:05
 • 5:10
 • 5:25
 • 5:30
 • 6:58
 • 7:00
 • 7:25
 • 7:30
 • 7:45
 • 8:00
 • 8:05
 • 8:50
 • 9:00
 • 9:15
 • 10:00
 • 10:25
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:25
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:10
 • 14:00
 • 14:10
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:05
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 19:55
 • 20:00
 • 20:05
 • 20:10
 • 20:30
 • 20:55
 • 21:00
 • 21:30
 • 21:50
 • 21:55
 • 22:00
 • 22:10
 • 22:15
 • 22:35
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:30
 • 23:45
0:00 - 0:15

Thời sự 0h

access_alarms
0:15 - 0:30

Cải cách hành chính: Chính sách mới hỗ trợ người dân trong đại dịch

access_alarms
0:30 - 1:00

Báo chí toàn cảnh

access_alarms
1:00 - 1:10

Thời sự 1h

access_alarms
1:10 - 2:00

Không gian văn hóa nghệ thuật: Số 35

access_alarms
2:00 - 2:10

Thời sự 2h

access_alarms
2:10 - 3:00

Phim truyện: Chuyện chàng thi sĩ - Tập 30

access_alarms
3:00 - 3:10

Thời sự 3h

access_alarms
3:10 - 4:00

Phim truyện: Những cô gái trong thành phố - Tập 5

access_alarms
4:00 - 4:10

Thời sự 4h

access_alarms
4:10 - 5:05

Khám phá thế giới: Không thể tuyệt chủng - Tập 5

access_alarms
5:05 - 5:10

S - Việt Nam: Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến

access_alarms
5:10 - 5:25

Nhân đạo: Ứng phó mùa mưa bão

access_alarms
5:25 - 5:30

Vì một tương lai xanh

access_alarms
5:30 - 6:58

Chào buổi sáng

access_alarms
6:58 - 7:00

V - Việt Nam: Bánh trung thu - Kết tinh hương vị đất trời

access_alarms
7:00 - 7:25

Tài chính - Kinh doanh

access_alarms
7:25 - 7:30

Vì một tương lai xanh

access_alarms
7:30 - 7:45

Phóng sự: Sức trẻ trong tâm dịch

access_alarms
7:45 - 8:00

Khám phá Việt Nam: Làng gỗ Hải Minh

access_alarms
8:00 - 8:05

Thời sự 8h

access_alarms
8:05 - 8:50

Phim truyện: Những cô gái trong thành phố - Tập 6

access_alarms
8:50 - 9:00

Ký sự: Từ những miền quê: Vú sữa trên miền cao

access_alarms
9:00 - 9:15

Thời sự 9h

access_alarms
9:15 - 10:00

Không gian văn hóa nghệ thuật: Số 35

access_alarms
10:00 - 10:25

Dạy Tiếng Việt lớp 1

access_alarms
10:25 - 10:45

Câu chuyện văn hóa: Sống vì mọi người

access_alarms
10:45 - 11:00

V - Việt Nam: Hành trình không quên trong mùa dịch

access_alarms
11:00 - 11:15

Thời sự 11h

access_alarms
11:15 - 12:00

Chuyển động 24h

access_alarms
12:00 - 12:25

Thời sự 12h

access_alarms
12:25 - 12:40

5 phút hôm nay

access_alarms
12:40 - 13:00

Tài chính - Kinh doanh

access_alarms
13:00 - 13:10

Y tế 24h

access_alarms
13:10 - 14:00

Phim truyện: Chuyện chàng thi sĩ - Tập 31

access_alarms
14:00 - 14:10

Ký sự: Từ những miền quê: Vú sữa trên miền cao

access_alarms
14:10 - 15:00

Talk VietNam: Kaity Nguyễn - Ngôi sao mới của điện ảnh Việt

access_alarms
15:00 - 15:30

Hộp thư truyền hình: Mạng ảo lừa đảo thật

access_alarms
15:30 - 16:00

Phim tài liệu: Lựa chọn của tôi

access_alarms
16:00 - 16:15

Thời sự 16h

access_alarms
16:15 - 16:30

Truyền hình Công thương: Sự chủ động cần thiết để nắm bắt cơ hội CPTPP

access_alarms
16:30 - 17:00

Tạp chí Kinh tế cuối tuần

access_alarms
17:00 - 17:05

Thời sự 17h

access_alarms
17:05 - 17:30

Lao động và công đoàn: Chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch

access_alarms
17:30 - 18:30

Việt Nam hôm nay

play_arrowaccess_alarms
18:30 - 19:00

Chuyển động 24h

19:00 - 19:40

Thời sự 19h

19:40 - 19:55

Thể thao 24/7

19:55 - 20:00

Thời sự 20h

20:00 - 20:05

S - Việt Nam: Trung thu tí hon

20:05 - 20:10

Vì tầm vóc Việt

20:10 - 20:30

Đảng trong cuộc sống hôm nay: Chống tiêu cực để đẩy lùi suy thoái

20:30 - 20:55

Phim tài liệu

20:55 - 21:00

Hải quan Việt Nam

21:00 - 21:30

Phim truyện: Hương vị tình thân - Phần 2 - Tập 39

21:30 - 21:50

Tài chính - Kinh doanh

21:50 - 21:55

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng

21:55 - 22:00

Khát vọng non sông

22:00 - 22:10

Thế giới hôm nay

22:10 - 22:15

Nhật ký người Việt

22:15 - 22:35

Vấn đề hôm nay

22:35 - 23:00

24h công nghệ

23:00 - 23:15

Thời sự 23h

23:15 - 23:30

Tác phẩm mới: Việt Nam đất nước tình yêu

23:30 - 23:45

Ký sự: Từ những miền quê: Vú sữa trên miền cao

23:45 - 0:00

Khám phá Việt Nam: Làng gỗ Hải Minh

play_arrow
keyboard_arrow_up