Bình luận

 • 0:00
 • 0:15
 • 0:30
 • 1:00
 • 1:10
 • 2:00
 • 2:10
 • 3:00
 • 3:10
 • 4:00
 • 4:10
 • 5:10
 • 5:25
 • 5:30
 • 6:58
 • 7:00
 • 7:25
 • 7:30
 • 8:00
 • 8:05
 • 8:50
 • 9:00
 • 9:15
 • 9:30
 • 10:00
 • 10:25
 • 10:55
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:10
 • 14:00
 • 14:10
 • 15:20
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:50
 • 17:00
 • 17:05
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 19:55
 • 20:00
 • 20:05
 • 20:10
 • 20:35
 • 20:55
 • 21:00
 • 21:30
 • 21:50
 • 21:55
 • 22:00
 • 22:15
 • 22:30
 • 22:35
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:30
0:00 - 0:14

Thời sự 0h

access_alarms
0:15 - 0:29

Phụ nữ và cuộc sống

access_alarms
0:30 - 0:59

Bình luận thể thao

access_alarms
1:00 - 1:09

Thời sự 1h

access_alarms
1:10 - 1:59

Phim tài liệu

access_alarms
2:00 - 2:09

Thời sự 2h

access_alarms
2:10 - 2:59

Phim truyện

access_alarms
3:00 - 3:09

Thời sự 3h

access_alarms
3:10 - 3:59

Phim truyện

Mỹ nhân Sài Thành - Tập 29
access_alarms
4:00 - 4:09

Thời sự 4h

access_alarms
4:10 - 5:09

Khám phá thế giới

access_alarms
5:10 - 5:24

Phụ nữ và cuộc sống

access_alarms
5:25 - 5:29

S - Việt Nam

Buổi sum họp đặc biệt của người Tày Nung _ Cao Bằng
access_alarms
5:30 - 6:57

Chào buổi sáng

access_alarms
6:58 - 6:59

V - Việt Nam

Biển Tân Thành
access_alarms
7:00 - 7:24

Tài chính - Kinh doanh

access_alarms
7:25 - 7:29

Vì một tương lai xanh

access_alarms
7:30 - 7:59

Phim tài liệu

access_alarms
8:00 - 8:04

Thời sự 8h

access_alarms
8:05 - 8:49

Phim truyện

access_alarms
8:50 - 8:59

Ký sự

access_alarms
9:00 - 9:14

Thời sự 9h

access_alarms
9:15 - 9:29

Quốc hội với cử tri

access_alarms
9:30 - 9:59

Nhịp sống đô thị

access_alarms
10:00 - 10:24

Tiêu dùng 24h

access_alarms
10:25 - 10:54

Cửa sổ ASEAN

access_alarms
10:55 - 10:59

Nét đẹp dân gian

access_alarms
11:00 - 11:14

Thời sự 11h

access_alarms
11:15 - 11:59

Chuyển động 24h

access_alarms
12:00 - 12:39

Thời sự 12h

access_alarms
12:40 - 12:59

Tài chính - Kinh doanh

access_alarms
13:00 - 13:09

Y tế 24h

access_alarms
13:10 - 13:59

Phim truyện

access_alarms
14:00 - 14:09

Trái đất xanh

access_alarms
14:10 - 15:19

Không khoảng cách

access_alarms
15:20 - 15:44

Câu chuyện văn hóa

Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam
access_alarms
15:45 - 15:59

Học và làm theo Bác

access_alarms
16:00 - 16:14

Thời sự 16h

access_alarms
16:15 - 16:29

Vì trẻ em

access_alarms
16:30 - 16:49

Bình luận thể thao

access_alarms
16:50 - 16:59

Hành trình hy vọng

access_alarms
17:00 - 17:04

Thời sự 0h

access_alarms
17:05 - 17:29

Phát huy vai trò của mặt trận

access_alarms
17:30 - 18:29

Việt Nam hôm nay

access_alarms
18:30 - 18:59

Chuyển động 24h

access_alarms
19:00 - 19:39

Thời sự 19h

access_alarms
19:40 - 19:54

Thời tiết + Thể thao 24/7

access_alarms
19:55 - 19:59

Thời sự 20h

access_alarms
20:00 - 20:04

S - Việt Nam

Cao Chương những đôi mắt đặc biệt - cao bằng
access_alarms
20:05 - 20:09

Vì tầm vóc Việt

access_alarms
20:10 - 20:34

Vì an ninh Tổ quốc

access_alarms
20:35 - 20:54

Câu chuyện văn hóa

access_alarms
20:55 - 20:59

VTV Travel - Du lịch cùng VTV

access_alarms
21:00 - 21:29

Phim truyện

Những ngày không quên - tập 42
access_alarms
21:30 - 21:49

Tài chính - Kinh doanh

access_alarms
21:50 - 21:54

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng

access_alarms
21:55 - 21:59

Khát vọng non sông

access_alarms
22:00 - 22:14

Thế giới hôm nay

access_alarms
22:15 - 22:29

Vấn đề hôm nay

play_arrowaccess_alarms
22:30 - 22:34

Ẩm thực đường phố

22:35 - 22:59

Việc tử tế

23:00 - 23:14

Thời sự 23h

23:15 - 23:29

Học và làm theo Bác

23:30 - 23:58

Phim tài liệu

play_arrow
keyboard_arrow_up