VTV1 HD

 • 0:00
 • 0:15
 • 0:30
 • 1:00
 • 1:10
 • 1:40
 • 2:00
 • 2:10
 • 3:00
 • 3:10
 • 4:00
 • 4:10
 • 5:10
 • 5:25
 • 5:30
 • 6:58
 • 7:00
 • 7:25
 • 7:30
 • 7:45
 • 8:00
 • 8:05
 • 8:50
 • 9:00
 • 9:15
 • 9:30
 • 10:00
 • 10:25
 • 10:55
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:10
 • 14:00
 • 14:10
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:05
 • 17:20
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 19:55
 • 20:00
 • 20:05
 • 20:10
 • 20:35
 • 20:55
 • 21:00
 • 21:30
 • 21:55
 • 22:00
 • 22:10
 • 22:15
 • 22:30
 • 22:35
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:30
 • 23:45
0:00 - 0:14

Thời sự 0h

access_alarms
0:15 - 0:29

Phát huy vai trò của mặt trận

access_alarms
0:30 - 0:59

Cửa sổ ASEAN

access_alarms
1:00 - 1:09

Thời sự 1h

access_alarms
1:10 - 1:39

Dân tộc và phát triển Phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động

Phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động
access_alarms
1:40 - 1:59

Tuổi cao gương sáng Người cao tuổi Thái Nguyên nêu gương trong phát triển kinh tế

Người cao tuổi Thái Nguyên nêu gương trong phát triển kinh tế
access_alarms
2:00 - 2:09

Thời sự 2h

access_alarms
2:10 - 2:59

Phim truyện Ngày mai trời lại nắng - Tập 56

Ngày mai trời lại nắng - Tập 56
access_alarms
3:00 - 3:09

Thời sự 3h

access_alarms
3:10 - 3:59

Phim truyện Ánh sáng trước mặt - 18

Ánh sáng trước mặt - 18
access_alarms
4:00 - 4:09

Thời sự 4h

access_alarms
4:10 - 5:09

Khám phá thế giới

play_arrowaccess_alarms
5:10 - 5:24

Cựu chiến binh Việt Nam Người cựu chiến binh làm theo lời Bác

Người cựu chiến binh làm theo lời Bác
5:25 - 5:29

S - Việt Nam

5:30 - 6:57

Chào buổi sáng

6:58 - 6:59

V - Việt Nam

7:00 - 7:24

Tài chính - Kinh doanh

7:25 - 7:29

Vì một tương lai xanh

7:30 - 7:44

Nẻo về nguồn cội Thăng trầm một làng tơ

Thăng trầm một làng tơ
7:45 - 7:59

Khám phá Việt Nam Thủy đạo Xẻo Quýt

Thủy đạo Xẻo Quýt
8:00 - 8:04

Thời sự 8h

8:05 - 8:49

Ánh Sáng Trước Mặt (Tập 19)

8:50 - 8:59

Ký sự

9:00 - 9:14

Thời sự 9h

9:15 - 9:29

Đảng trong cuộc sống hôm nay

9:30 - 9:59

Văn học nghệ thuật

10:00 - 10:24

Tiêu dùng 24h

10:25 - 10:54

Nông thôn mới Thúc đẩy truy xuất nguồn gốc đảm bảo gỗ hợp pháp

Thúc đẩy truy xuất nguồn gốc đảm bảo gỗ hợp pháp
10:55 - 10:59

Nét đẹp dân gian

11:00 - 11:14

Thời sự 11h

11:15 - 11:59

Chuyển Động 24h

12:00 - 12:39

Thời sự 12h

12:40 - 12:59

Tài chính - Kinh doanh

13:00 - 13:09

Y tế 24h

13:10 - 13:59

Ngày Mai Trời Lại Nắng (Tập 57)

14:00 - 14:09

Trái đất xanh

14:10 - 15:39

Sân khấu

15:40 - 15:59

Người quê

16:00 - 16:14

Thời sự 16h

16:15 - 16:29

Cựu chiến binh Việt Nam

16:30 - 16:59

Chuyến đi màu xanh

17:00 - 17:04

Thời sự 17h

17:05 - 17:19

Chuyện nhà nông

17:20 - 17:29

Hành trình vẻ đẹp

17:30 - 18:29

Việt Nam hôm nay

18:30 - 18:59

Chuyển Động 24h

19:00 - 19:39

Thời Sự 19h

19:40 - 19:54

Thể thao 24/7

19:55 - 19:59

Thời sự 20h

20:00 - 20:04

S - Việt Nam

20:05 - 20:09

Vì tầm vóc Việt

20:10 - 20:34

Phim tài liệu

20:35 - 20:54

Bình luận thể thao

20:55 - 20:59

VTV Travel - Du lịch cùng VTV

21:00 - 21:29

Sinh Tử (Tập 14)

21:30 - 21:54

Tài chính - Kinh doanh

21:55 - 21:59

Khát vọng non sông

22:00 - 22:09

Thế giới hôm nay

22:10 - 22:14

Việc tử tế

22:15 - 22:29

Vấn đề hôm nay

22:30 - 22:34

Ẩm thực đường phố

22:35 - 22:59

Giai điệu kết nối

23:00 - 23:14

Thời sự 23h

23:15 - 23:29

VTV kết nối

23:30 - 23:44

Nẻo về nguồn cội

23:45 - 23:58

Khám phá Việt Nam Thủy đạo Xẻo Quýt

Thủy đạo Xẻo Quýt
play_arrow
keyboard_arrow_up