• 0:57
 • 1:03
 • 2:45
 • 4:45
 • 7:00
 • 9:00
 • 9:30
 • 11:15
 • 11:46
 • 12:00
 • 13:42
 • 13:49
 • 14:00
 • 16:00
 • 16:50
 • 18:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 21:45
 • 22:00
 • 23:40
 • 23:49
0:57 - 1:03

Clip Giới Thiệu Các Kênh K+ Và Các Kênh Giải Trí Khác/Brand Clip K+

1:03 - 2:45

Nô Lệ Của Quỷ/Satan'S Slaves

2:45 - 4:45

Kẻ Báo Thù/Dead Man Down

4:45 - 7:00

Thị Trưởng/The Mayor

7:00 - 9:00

Bậc Thầy Chia Tay/The Breakup Guru

9:00 - 9:30

Phim Điện Ảnh Và Những Ngôi Sao/Weekly Films And Stars, Ep718

9:30 - 11:15

Nô Lệ Của Quỷ/Satan'S Slaves

11:15 - 11:46

Các Cặp Đôi Hollywood/Celebrity Scoop, Ep441

11:46 - 12:00

Phim Hay Xem Ngay: Châu Sinh Như Cố/Reasons To Watch: One And Only

12:00 - 13:42

Bạn Ma Phiền Toái/The Soulmate

13:42 - 13:49

Phim Hay Xem Ngay: Những Kẻ Hoàn Lương/Reasons To Watch: Pros And Cons

13:49 - 14:00

Clip Giới Thiệu Các Kênh K+ Và Các Kênh Giải Trí Khác/Brand Clip K+

14:00 - 16:00

Bậc Thầy Chia Tay/The Breakup Guru

16:00 - 16:50

Đêm Trường Tăm Tối/The Long Night, Ep07

16:50 - 18:00

Đêm Trường Tăm Tối/The Long Night, Ep08

18:00 - 19:30

Giải Cứu Cây Ước Nguyện/Tales Of Sanctuary City: Wishmas Tree

19:30 - 20:00

Phim Điện Ảnh Và Những Ngôi Sao/Weekly Films And Stars, Ep718

20:00 - 21:45

Vicky Và Cristina Ở Barcelona/Vicky Cristina Barcelona

play_arrow
21:45 - 22:00

Phim Hay Xem Ngay: Châu Sinh Như Cố/Reasons To Watch: One And Only

22:00 - 23:40

Ác Thần/Legion

23:40 - 23:49

Clip Giới Thiệu Các Kênh K+ Và Các Kênh Giải Trí Khác/Brand Clip K+

23:49 - 0:00

Clip Ca Nhạc/Music Clip

play_arrow
keyboard_arrow_up