Đang nạp dữ liệu...
LIVE
 • Mobile
 • Tốt
 • Đẹp
 • Rất đẹp

K+ Nhịp Sống HD

 • 1:05
 • 1:55
 • 3:00
 • 3:55
 • 4:41
 • 4:45
 • 4:55
 • 5:46
 • 5:59
 • 6:50
 • 6:58
 • 7:49
 • 7:58
 • 8:48
 • 8:58
 • 9:58
 • 10:48
 • 10:58
 • 11:48
 • 11:58
 • 12:46
 • 12:58
 • 13:48
 • 13:59
 • 14:49
 • 14:59
 • 15:58
 • 16:48
 • 16:58
 • 17:47
 • 17:58
 • 18:49
 • 18:58
 • 19:48
 • 19:58
 • 20:49
 • 20:58
 • 21:48
 • 21:58
 • 22:58
 • 22:58
1:05 - 1:55

YÊU TINH/GOBLIN, EP16

Kim Shin (Gong Yoo) là một tướng quân tài ba sống ở thời Cao Ly, được tiên đế giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước và vị vua trẻ sắp lên ngôi (Wang Yeo-Lee Dong-wook), đồng thời gả em gái Kim Sun (Yoo In-na) của mình cho Wang Yeo để làm hoàng hậu
1:55 - 3:00

CHELSEA – VALENCIA (H1) UCL 1920 VÒNG BẢNG

play_arrow
3:00 - 3:55

CHELSEA – VALENCIA (H2) UCL 1920 VÒNG BẢNG

3:55 - 4:41

NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP20

V ị bác sĩ lừng danh trong giới y học Hàn Quốc là Boo Yong Joo (Han Suk Kyu), vì bị đồng nghiệp hãm hại phải từ bỏ tên tuổi và sự nghiệp, nép mình vào một bệnh viện nơi thôn quê hẻo lánh để được tiếp tục sống với nghề, lấy biệt danh Sư Phụ Kim
4:41 - 4:45

Trailer K+ CONTENT 2019

.
4:45 - 4:55

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

.
4:55 - 5:46

TRƯỜNG SĂN/GAME OF HUNTING, EP38

Phim xoay quanh nhân vật Trịnh Thu Đông (Hồ Ca) với cuộc chiến thương trường
5:46 - 5:59

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
5:59 - 6:50

HỘI QUÝ BÀ BÁO THÙ/AVENGERS' SOCIAL CLUB, EP17

Bộ phim được xây dựng dựa trên truyện tranh Câu Lạc Bộ Báo Thù Buam-dong của tác giả Sajatokki, phát hành từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2016
6:50 - 6:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
6:58 - 7:49

YÊU TINH/GOBLIN, EP18

Kim Shin (Gong Yoo) là một tướng quân tài ba sống ở thời Cao Ly, được tiên đế giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước và vị vua trẻ sắp lên ngôi (Wang Yeo-Lee Dong-wook), đồng thời gả em gái Kim Sun (Yoo In-na) của mình cho Wang Yeo để làm hoàng hậu
7:49 - 7:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

7:58 - 8:48

TRƯỜNG SĂN/GAME OF HUNTING, EP42

Phim xoay quanh nhân vật Trịnh Thu Đông (Hồ Ca) với cuộc chiến thương trường
8:48 - 8:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

8:58 - 9:58

LÂU ĐÀI THAM VỌNG/SKY CASTLE, EP04

9:58 - 10:48

CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP47

10:48 - 10:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

(EM CHƯA 18 OST) YÊU LÀ THA THU
10:58 - 11:48

NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP28

V ị bác sĩ lừng danh trong giới y học Hàn Quốc là Boo Yong Joo (Han Suk Kyu), vì bị đồng nghiệp hãm hại phải từ bỏ tên tuổi và sự nghiệp, nép mình vào một bệnh viện nơi thôn quê hẻo lánh để được tiếp tục sống với nghề, lấy biệt danh Sư Phụ Kim
11:48 - 11:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

11:58 - 12:46

HỘI QUÝ BÀ BÁO THÙ/AVENGERS' SOCIAL CLUB, EP19

Bộ phim được xây dựng dựa trên truyện tranh Câu Lạc Bộ Báo Thù Buam-dong của tác giả Sajatokki, phát hành từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2016
12:46 - 12:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

12:58 - 13:48

YÊU TINH/GOBLIN, EP19

Kim Shin (Gong Yoo) là một tướng quân tài ba sống ở thời Cao Ly, được tiên đế giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước và vị vua trẻ sắp lên ngôi (Wang Yeo-Lee Dong-wook), đồng thời gả em gái Kim Sun (Yoo In-na) của mình cho Wang Yeo để làm hoàng hậu
13:48 - 13:59

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
13:59 - 14:49

CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP47

14:49 - 14:59

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
14:59 - 15:58

LÂU ĐÀI THAM VỌNG/SKY CASTLE, EP04

15:58 - 16:48

NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP28

V ị bác sĩ lừng danh trong giới y học Hàn Quốc là Boo Yong Joo (Han Suk Kyu), vì bị đồng nghiệp hãm hại phải từ bỏ tên tuổi và sự nghiệp, nép mình vào một bệnh viện nơi thôn quê hẻo lánh để được tiếp tục sống với nghề, lấy biệt danh Sư Phụ Kim
16:48 - 16:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

.
16:58 - 17:47

HỘI QUÝ BÀ BÁO THÙ/AVENGERS' SOCIAL CLUB, EP19

Bộ phim được xây dựng dựa trên truyện tranh Câu Lạc Bộ Báo Thù Buam-dong của tác giả Sajatokki, phát hành từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2016
17:47 - 17:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

17:58 - 18:49

TRƯỜNG SĂN/GAME OF HUNTING, EP42

Phim xoay quanh nhân vật Trịnh Thu Đông (Hồ Ca) với cuộc chiến thương trường
18:49 - 18:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
18:58 - 19:48

YÊU TINH/GOBLIN, EP19

Kim Shin (Gong Yoo) là một tướng quân tài ba sống ở thời Cao Ly, được tiên đế giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước và vị vua trẻ sắp lên ngôi (Wang Yeo-Lee Dong-wook), đồng thời gả em gái Kim Sun (Yoo In-na) của mình cho Wang Yeo để làm hoàng hậu
19:48 - 19:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

(EM CHƯA 18 OST) NƠI TA CHỜ EM
19:58 - 20:49

LÂU ĐÀI THAM VỌNG/SKY CASTLE, EP05

20:49 - 20:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
20:58 - 21:48

CỬU CHÂU HẢI THƯỢNG MỤC VÂN KÝ/TRIBES AND EMPIRES STORM OF PROPHECY, EP48

21:48 - 21:58

CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP

21:58 - 22:58

NGƯỜI THẦY Y ĐỨC/DR.ROMANTIC, EP29

V ị bác sĩ lừng danh trong giới y học Hàn Quốc là Boo Yong Joo (Han Suk Kyu), vì bị đồng nghiệp hãm hại phải từ bỏ tên tuổi và sự nghiệp, nép mình vào một bệnh viện nơi thôn quê hẻo lánh để được tiếp tục sống với nghề, lấy biệt danh Sư Phụ Kim
22:58 - 0:46

BẠN CAFÉ/COFFEE MATE

Bà nội trợ In Yeong vô tình gặp gỡ một thợ mộc có tên Hee Soo trong một quán cà phê
22:58 - 0:46

BẠN CAFÉ/COFFEE MATE

Bà nội trợ In Yeong vô tình gặp gỡ một thợ mộc có tên Hee Soo trong một quán cà phê
play_arrow
keyboard_arrow_up