• 0:00
 • 0:47
 • 1:00
 • 1:44
 • 2:00
 • 2:49
 • 3:01
 • 4:01
 • 4:46
 • 4:51
 • 5:00
 • 6:00
 • 7:00
 • 7:59
 • 8:59
 • 9:47
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 12:48
 • 13:00
 • 13:59
 • 14:59
 • 15:59
 • 16:59
 • 17:59
 • 18:59
 • 20:00
 • 21:00
 • 21:59
 • 22:34
 • 22:45
 • 22:59
 • 23:40
 • 23:59
0:00 - 0:47

Đại Tống Cung Từ/Palace Of Devotion, Ep34

0:47 - 1:00

"Hậu Trường ""Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ""/Behind The Scenes ""Tiger Mom"""

1:00 - 1:44

Phá Băng/The Thunder, Ep32

1:44 - 2:00

Phim Hay Xem Ngay: Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ /Reasons To Watch: Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ

2:00 - 2:49

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly/Tale Of The Nine Tailed, Ep01

2:49 - 3:01

Clip Ca Nhạc/Music Clip

3:01 - 4:01

Đôi Mắt Rực Rỡ/The Light In Your Eyes, Ep14

4:01 - 4:46

Hạc Lệ Hoa Đình/Royal Nirvana, Ep54

4:46 - 4:51

Clip Ca Nhạc/Music Clip

4:51 - 5:00

Clip Ca Nhạc/Music Clip

5:00 - 6:00

Cái Chết Bất Thường/Unnatural, Ep07

6:00 - 7:00

Đánh Cắp Số Phận/Bossam: Steal The Fate, Ep15

7:00 - 7:59

Đại Tống Cung Từ/Palace Of Devotion, Ep32

7:59 - 8:59

Hạc Lệ Hoa Đình/Royal Nirvana, Ep51

play_arrow
8:59 - 9:47

Phá Băng/The Thunder, Ep28

9:47 - 10:00

Phim Hay Xem Ngay: Đánh Cắp Số Phận/Reasons To Watch: Steal The Fate

10:00 - 11:00

Đôi Mắt Rực Rỡ/The Light In Your Eyes, Ep12

11:00 - 12:00

Đánh Cắp Số Phận/Bossam: Steal The Fate, Ep17

12:00 - 12:48

Đại Tống Cung Từ/Palace Of Devotion, Ep35

12:48 - 13:00

Bức Tường Trở Về: Bình Yên/

13:00 - 13:59

Cái Chết Bất Thường/Unnatural, Ep08

13:59 - 14:59

Phá Băng/The Thunder, Ep32

14:59 - 15:59

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly/Tale Of The Nine Tailed, Ep01

15:59 - 16:59

Đánh Cắp Số Phận/Bossam: Steal The Fate, Ep17

16:59 - 17:59

Đôi Mắt Rực Rỡ/The Light In Your Eyes, Ep15

17:59 - 18:59

Hạc Lệ Hoa Đình/Royal Nirvana, Ep55

18:59 - 20:00

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly/Tale Of The Nine Tailed, Ep02

20:00 - 21:00

Phá Băng/The Thunder, Ep33

21:00 - 21:59

Đánh Cắp Số Phận/Bossam: Steal The Fate, Ep18

21:59 - 22:34

Các Cặp Đôi Hollywood/Celebrity Scoop, Ep451

22:34 - 22:45

Bức Tường Trở Về: Ra Khơi/

22:45 - 22:59

Clip Ca Nhạc/Music Clip

22:59 - 23:40

Chàng Hậu/Mr. Queen, Ep34

23:40 - 23:59

Clip Ca Nhạc/Music Clip

23:59 - 0:00

Đại Tống Cung Từ/Palace Of Devotion, Ep35

play_arrow
keyboard_arrow_up