• 0:00
 • 0:20
 • 1:10
 • 1:30
 • 1:45
 • 2:30
 • 2:45
 • 3:00
 • 3:45
 • 4:15
 • 5:00
 • 6:30
 • 6:45
 • 7:00
 • 8:00
 • 8:45
 • 9:00
 • 9:45
 • 10:15
 • 11:00
 • 11:45
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:20
 • 14:00
 • 14:45
 • 15:10
 • 15:50
 • 16:15
 • 17:00
 • 17:45
 • 18:20
 • 18:30
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:00
 • 22:45
 • 23:30
0:00 - 0:19

Ca nhạc

0:20 - 1:09

Phim Việt Nam

Đi qua mùa mưa – T.35
1:10 - 1:29

Thế giới động vật

1:30 - 1:44

Nhìn ra thế giới

1:45 - 2:29

Phim Đài Loan

Đại thời đại - T.519
2:30 - 2:44

Nhịp sống đồng bằng

2:45 - 2:59

Đời sống pháp luật

3:00 - 3:44

Phim Hàn Quốc

Họa mi trong mưa – T.42
3:45 - 4:14

Phụ nữ ngày nay 2019

4:15 - 4:59

Phim Việt Nam

Trả giá – T.13
5:00 - 6:29

Giải trí truyền hình

Kịch cùng bolero
6:30 - 6:44

Nhịp sống đồng bằng

6:45 - 6:59

Chuyện hôm nay

7:00 - 7:59

Phim Việt Nam

Đi qua mùa mưa – T.35
8:00 - 8:44

Phim Việt Nam

Trả giá – T.13
8:45 - 8:59

Phim hoạt hình

Những chiến binh Bakugan kẻ xâm lăng
9:00 - 9:44

Phim Đài Loan

Đại thời đại - T.519
9:45 - 10:14

Bí mật quý ông – T.36

10:15 - 10:59

Phim Đài Loan

Hương vị cuộc sống - T.509
11:00 - 11:44

Phim Đài Loan

Đại thời đại - T.520
11:45 - 12:29

Phim Việt Nam

Đi qua mùa mưa – T.35
12:30 - 12:59

Chuyện cảnh giác

13:00 - 13:19

Thế giới giải trí

13:20 - 13:59

Phim Việt Nam

Trả giá – T.13
14:00 - 14:44

Phim Hàn Quốc

Họa mi trong mưa – T.43
14:45 - 15:09

Phim tài liệu

15:10 - 15:49

Phim Đài Loan

Hương vị cuộc sống - T.509
15:50 - 16:14

Chuyện hậu trường

16:15 - 16:59

Phim Ấn Độ

Đội đặc nhiệm CID – T.510
17:00 - 17:44

Giải trí truyền hình

Người hát tình ca
17:45 - 18:19

Cổ tích Việt Nam

Thuật tráo hồn – T10
18:20 - 18:29

Bóng mát tâm hồn

18:30 - 18:59

Phụ nữ ngày nay 2019

19:00 - 19:59

Phim Việt Nam

Đi qua mùa mưa – T.36
play_arrow
20:00 - 20:44

Phim Đài Loan

Hương vị cuộc sống - T.510
20:45 - 20:59

Phút thư giãn

21:00 - 21:59

Phim Ấn Độ

Đội đặc nhiệm CID - T.511
22:00 - 22:44

Phim Việt Nam

Trả giá – T.14
22:45 - 23:29

Giải trí truyền hình

Người hát tình ca
23:30 - 23:58

Phim tài liệu

play_arrow
keyboard_arrow_up