VTC1 HD

 • 0:00
 • 0:05
 • 0:45
 • 1:30
 • 1:40
 • 1:45
 • 2:45
 • 3:00
 • 3:30
 • 4:00
 • 4:30
 • 4:45
 • 5:00
 • 5:15
 • 6:00
 • 7:00
 • 7:05
 • 7:10
 • 7:25
 • 7:30
 • 8:00
 • 8:10
 • 8:35
 • 8:40
 • 8:55
 • 9:00
 • 9:10
 • 9:40
 • 9:45
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:05
 • 11:30
 • 11:55
 • 12:00
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:50
 • 14:05
 • 14:20
 • 14:25
 • 15:00
 • 15:10
 • 16:00
 • 16:05
 • 16:15
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:50
 • 17:55
 • 18:00
 • 18:30
 • 20:45
 • 21:00
 • 22:10
 • 22:40
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:30
0:00 - 0:04

Giới thiệu chương trình sau 00h00

access_alarms
0:05 - 0:44

Bản tin tối

access_alarms
0:45 - 9:59

Phim truyện

Hạnh phúc mãn đường Tập 69
access_alarms
1:30 - 1:39

Đường dây nóng

access_alarms
1:40 - 1:44

Nóng dư luận

access_alarms
1:45 - 20:44

GIẢI MÃ - Những nhà hiền triết cổ đại Phần 4

play_arrowaccess_alarms
2:45 - 2:59

Bản tin 3s plus - (ngày hôm trước)

access_alarms
3:00 - 3:29

Thế giới động vật - Thế giới muôn màu của động vật Linh trưởng Phần 3

access_alarms
3:30 - 3:59

Thiên nhiên Việt Nam - Hàm Yên – Miền động đá vùng cao xứ Tuyên

access_alarms
4:00 - 4:29

Bản tin tối - (phần tin tức trong nước)

access_alarms
4:30 - 4:44

22+ii - (ngày hôm trước)

access_alarms
4:45 - 4:59

Sống kết nối - (ngày hôm trước)

access_alarms
5:00 - 5:14

Thế giới nghiêng

access_alarms
5:15 - 5:59

Phim truyện bộ - Khi người giàu yêu Tập 5

access_alarms
6:00 - 6:59

Cuộc sống 24h

access_alarms
7:00 - 7:04

Tin 7h

access_alarms
7:05 - 7:09

Bản tin dự báo thời tiết - đầu ngày

access_alarms
7:10 - 7:24

Zoom

access_alarms
7:25 - 7:29

Nóng dư luận

access_alarms
7:30 - 7:59

Góc nhìn khán giả

access_alarms
8:00 - 8:09

Điểm báo 8h

access_alarms
8:10 - 8:34

PHIÊU LƯU CÙNG GULLIVER! Tập 5

access_alarms
8:35 - 8:39

Bản tin dự báo thời tiết - thời tiết đô thị

access_alarms
8:40 - 8:54

Nóng dư luận -

access_alarms
8:55 - 8:59

Quảng cáo + giới thiệu

access_alarms
9:00 - 9:09

Tin 9h

access_alarms
9:10 - 9:39

Góc nhìn

access_alarms
9:40 - 9:44

Quảng cáo + giới thiệu

access_alarms
9:45 - 11:14

22+ii - (ngày hôm trước)

access_alarms
10:00 - 10:14

Thế giới nghiêng

access_alarms
10:15 - 10:44

Tạp chí cool

access_alarms
10:45 - 10:59

Phim sitcom - Nhạc phụ lắm chiêu Tập 30

access_alarms
11:00 - 11:04

Tin 11h

access_alarms
11:05 - 11:29

Phim tài liệu - Chạy trốn Phần 1

access_alarms
11:30 - 11:54

Bản tin trưa

access_alarms
11:55 - 11:59

Chạy chữ giới thiệu chương trình

access_alarms
12:00 - 12:59

Phim truyện bộ - Hạnh phúc mãn đường Tập 65

access_alarms
13:00 - 13:14

Sống kết nối

access_alarms
13:15 - 13:49

Phim truyện

Cuộc đời của tôi Tập 63/86
access_alarms
13:50 - 14:04

Xe +

access_alarms
14:05 - 14:19

Thế giới nghiêng

access_alarms
14:20 - 14:24

Phim truyện

Mùi đời Tập 30
access_alarms
14:25 - 14:59

Videotext + giới thiệu

access_alarms
15:00 - 15:09

Tin 15h

access_alarms
15:10 - 15:59

NHỊP SỐNG MỚI

Hội họa - xu hướng giải trí mới
access_alarms
16:00 - 16:04

Tin 16h00 + quảng cáo - giới thiệu

access_alarms
16:05 - 16:14

Đường dây nóng

access_alarms
16:15 - 16:44

PHIM SITCOM

Em chưa muốn lấy chồng Tập 30
access_alarms
16:45 - 16:59

Xe +

access_alarms
17:00 - 17:49

Phim truyện bộ - Khi người giàu yêu Tập 6

access_alarms
17:50 - 17:54

Videotext

access_alarms
17:55 - 17:59

Quảng cáo + giới thiệu chương trình - Tkbt

access_alarms
18:00 - 18:29

Chào buổi tối

access_alarms
18:30 - 19:39

Bản tin tối

access_alarms
20:45 - 20:59

Bản tin 3s plus

21:00 - 22:09

SAO NHẬP NGŨ Tập 2

22:10 - 22:39

Xe +

22:40 - 22:59

COOL & BREAK

23:00 - 23:14

22+ii

23:15 - 23:29

Sống kết nối

23:30 - 23:54

Bản tin tối - (phần 1 tin tức trong nước)

play_arrow
keyboard_arrow_up