Bình luận

 • 0:00
 • 0:15
 • 0:30
 • 1:00
 • 1:10
 • 1:40
 • 2:00
 • 2:10
 • 3:00
 • 3:10
 • 4:00
 • 4:10
 • 5:05
 • 5:10
 • 5:30
 • 6:58
 • 7:00
 • 7:30
 • 7:45
 • 8:00
 • 8:05
 • 8:50
 • 9:00
 • 9:15
 • 9:30
 • 10:00
 • 10:25
 • 10:55
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:25
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:10
 • 14:00
 • 14:10
 • 15:30
 • 15:55
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:05
 • 17:20
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 19:55
 • 20:00
 • 20:05
 • 20:10
 • 20:35
 • 20:55
 • 21:00
 • 21:30
 • 21:50
 • 21:55
 • 22:00
 • 22:15
 • 22:30
 • 22:35
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:30
 • 23:45
0:00 - 0:15

Thời sự 0h

access_alarms
0:15 - 0:30

Phát huy vai trò của mặt trận: Chăm lo Tết cho người nghèo

access_alarms
0:30 - 1:00

Cửa sổ ASEAN

access_alarms
1:00 - 1:10

Thời sự 1h

access_alarms
1:10 - 1:40

Dân tộc và phát triển: Hiệu quả từ nguồn vốn vay ủy thác

access_alarms
1:40 - 2:00

Tuổi cao gương sáng: Già làng gương mẫu

access_alarms
2:00 - 2:10

Thời sự 2h

access_alarms
2:10 - 3:00

Phim truyện: Khu vườn hoàng kim - Tập 29

play_arrowaccess_alarms
3:00 - 3:10

Thời sự 3h

3:10 - 4:00

Phim truyện: Nhà trọ Balanha - Tập 22

4:00 - 4:10

Thời sự 4h

4:10 - 5:05

Khám phá thế giới: Nơi đường chân trời - Tập 4

5:05 - 5:10

S - Việt Nam: Xuân Quan mùa hoa nở rộ

5:10 - 5:30

Cựu chiến binh Việt Nam: Người giữ lại màu xanh cho quê hương

5:30 - 6:58

Chào buổi sáng

6:58 - 7:00

V - Việt Nam: Xuân Quan - Mùa hoa nở rộ

7:00 - 7:30

Tài chính - Kinh doanh

7:30 - 7:45

Ký sự: Làng chiếu Bàn Thạch

7:45 - 8:00

Khám phá Việt Nam: Tứ trấn Thăng Long

8:00 - 8:05

Thời sự 8h

8:05 - 8:50

Phim truyện: Nhà trọ Balanha - Tập 23

8:50 - 9:00

Ký sự: Giữ hồn Rối nước

9:00 - 9:15

Thời sự 9h

9:15 - 9:30

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

9:30 - 10:00

Văn học nghệ thuật: Nhật ký của sắc màu

10:00 - 10:25

Toán lớp 1

10:25 - 10:55

Con đường nông sản: Cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam năm 2022

10:55 - 11:00

Nét đẹp dân gian

11:00 - 11:15

Thời sự 11h

11:15 - 12:00

Chuyển động 24h

12:00 - 12:25

Thời sự 12h

12:25 - 12:40

5 phút hôm nay

12:40 - 13:00

Tài chính - Kinh doanh

13:00 - 13:10

Y tế 24h

13:10 - 14:00

Phim truyện: Khu vườn hoàng kim - Tập 30

14:00 - 14:10

Trái đất xanh

14:10 - 15:30

Nhà hát truyền hình: Vở rối: Đồng vọng

15:30 - 15:55

Phim tài liệu: Hồn chữ Việt trong nghệ thuật thư pháp

15:55 - 16:00

VTV kết nối

16:00 - 16:15

Thời sự 16h

16:15 - 16:30

Cựu chiến binh Việt Nam: Người giữ lại màu xanh cho quê hương

16:30 - 16:45

Phóng sự: Lễ cấp sắc của người Dao - Những ước vọng tốt đẹp cho con trẻ

16:45 - 17:00

VTV kết nối

17:00 - 17:05

Thời sự 17h

17:05 - 17:20

Chuyện nhà nông: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp từ cây gấc

17:20 - 17:30

Hành trình vẻ đẹp: Sáng chế xà phòng từ dầu ăn

17:30 - 18:30

Việt Nam hôm nay

18:30 - 19:00

Chuyển động 24h

19:00 - 19:40

Thời sự 19h

19:40 - 19:55

Thể thao 24/7

19:55 - 20:00

Thời sự 20h

20:00 - 20:05

S - Việt Nam: Làm nông dân ở thành phố biển

20:05 - 20:10

Vì tầm vóc Việt

20:10 - 20:35

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh năm 1946 - Tập 1: Vượt lên tất cả xây dựng một nhà nước Hợp Hiến

20:35 - 20:55

Giờ vàng thể thao

20:55 - 21:00

Tay hòm chìa khóa

21:00 - 21:30

Phim truyện: Phố trong làng - Tập 48

21:30 - 21:50

Tài chính - Kinh doanh

21:50 - 21:55

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng

21:55 - 22:00

Khát vọng non sông

22:00 - 22:15

Thế giới hôm nay

22:15 - 22:30

Vấn đề hôm nay

22:30 - 22:35

Ẩm thực đường phố

22:35 - 23:00

Phim tài liệu: Vàng son mộc bản triều Nguyễn

23:00 - 23:15

Thời sự 23h

23:15 - 23:30

Độc bản Duo

23:30 - 23:45

Ký sự: Làng chiếu Bàn Thạch

23:45 - 0:00

Khám phá Việt Nam: Tứ trấn Thăng Long

play_arrow
keyboard_arrow_up