Bình luận

 • 0:00
 • 0:15
 • 0:30
 • 1:00
 • 1:10
 • 2:00
 • 2:10
 • 3:00
 • 3:10
 • 4:00
 • 4:10
 • 5:05
 • 5:10
 • 5:25
 • 5:30
 • 6:58
 • 7:00
 • 7:25
 • 7:30
 • 7:45
 • 8:00
 • 8:05
 • 8:50
 • 9:00
 • 9:10
 • 9:15
 • 10:00
 • 10:25
 • 10:55
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:10
 • 14:00
 • 14:10
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:40
 • 17:00
 • 17:05
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 19:55
 • 20:00
 • 20:05
 • 20:10
 • 21:00
 • 21:30
 • 21:50
 • 21:55
 • 22:00
 • 22:10
 • 22:15
 • 22:35
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:20
 • 23:30
 • 23:45
0:00 - 0:15

Thời sự 0h

access_alarms
0:15 - 0:30

Lao động và công đoàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất

access_alarms
0:30 - 1:00

Việc tử tế

access_alarms
1:00 - 1:10

Thời sự 1h

access_alarms
1:10 - 2:00

Phim tài liệu: Cuộc chiến với các biến thể

access_alarms
2:00 - 2:10

Thời sự 2h

access_alarms
2:10 - 3:00

Phim truyện: Nàng công chúa không ngủ - Tập 6

access_alarms
3:00 - 3:10

Thời sự 3h

access_alarms
3:10 - 4:00

Giai điệu kết nối

access_alarms
4:00 - 4:10

Thời sự 4h

access_alarms
4:10 - 5:05

Khám phá thế giới: Những kĩ thuật không tưởng - Tập 3

access_alarms
5:05 - 5:10

S - Việt Nam: Sa bàn ATK Định Hóa

access_alarms
5:10 - 5:25

Lao động và công đoàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất

access_alarms
5:25 - 5:30

Vì một tương lai xanh

access_alarms
5:30 - 6:58

Chào buổi sáng

access_alarms
6:58 - 7:00

V - Việt Nam: Nhà tưởng niệm Bác Hồ

access_alarms
7:00 - 7:25

Tài chính - Kinh doanh

access_alarms
7:25 - 7:30

Vì một tương lai xanh

access_alarms
7:30 - 7:45

Ký sự: Về quê biển Trà Vinh - Tập 2

access_alarms
7:45 - 8:00

Khám phá Việt Nam: Long Điền - dấu tích mở cõi phương nam

access_alarms
8:00 - 8:05

Thời sự 8h

access_alarms
8:05 - 8:50

Phim truyện: Người phán xử - Tập 38

access_alarms
8:50 - 9:00

Ký sự: Từ những miền quê: Hương thổ Phia Thắp

access_alarms
9:00 - 9:10

Thời sự 9h

access_alarms
9:10 - 9:15

Phát biểu của đại sứ

access_alarms
9:15 - 10:00

Phim tài liệu: Ngọn lửa tri ân

access_alarms
10:00 - 10:25

Tiêu dùng 24h

play_arrowaccess_alarms
10:25 - 10:55

Việc tử tế

10:55 - 11:00

Nét đẹp dân gian

11:00 - 11:15

Thời sự 11h

11:15 - 12:00

Chuyển động 24h

12:00 - 12:40

Thời sự 12h

12:40 - 13:00

Tài chính - Kinh doanh

13:00 - 13:10

Y tế 24h

13:10 - 14:00

Phim truyện: Nàng công chúa không ngủ - Tập 7

14:00 - 14:10

Ký sự

14:10 - 15:00

Giai điệu kết nối

15:00 - 15:30

24h công nghệ

15:30 - 16:00

Phim tài liệu: Cha tôi và đồng đội

16:00 - 16:15

Thời sự 16h

16:15 - 16:40

Thanh niên: Tuổi trẻ hướng về ngày thương binh liệt sĩ

16:40 - 17:00

Truyền hình trực tiếp: Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

17:00 - 17:05

Thời sự 17h

17:05 - 17:30

Phụ nữ và cuộc sống: Tình người trong gian khó

17:30 - 18:30

Việt Nam hôm nay

18:30 - 19:00

Chuyển động 24h

19:00 - 19:40

Thời sự 19h

19:40 - 19:55

Thể thao 24/7

19:55 - 20:00

Thời sự 20h

20:00 - 20:05

S - Việt Nam: Đệ nhất danh trà lạ từ những điều quen

20:05 - 20:10

Vì tầm vóc Việt

20:10 - 21:00

Kẻ thù biến hình

21:00 - 21:30

Phim truyện: Hương vị tình thân - Phần 2 - Tập 1

21:30 - 21:50

Tài chính - Kinh doanh

21:50 - 21:55

Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng

21:55 - 22:00

Khát vọng non sông

22:00 - 22:10

Thế giới hôm nay

22:10 - 22:15

Việc tử tế

22:15 - 22:35

Vấn đề hôm nay

22:35 - 23:00

Phim tài liệu: Chuyện tuổi già

23:00 - 23:15

Thời sự 23h

23:15 - 23:20

VTV kết nối

23:20 - 23:30

MV+

23:30 - 23:45

Ký sự: Về quê biển Trà Vinh - Tập 2

23:45 - 0:00

Khám phá Việt Nam: Long Điền - dấu tích mở cõi phương nam

play_arrow
keyboard_arrow_up