Bình luận

 • 0:00
 • 0:15
 • 0:30
 • 1:00
 • 1:10
 • 1:40
 • 2:00
 • 2:10
 • 3:00
 • 3:10
 • 4:00
 • 4:10
 • 5:05
 • 5:10
 • 5:25
 • 5:30
 • 6:58
 • 7:00
 • 7:30
 • 8:00
 • 8:05
 • 8:50
 • 9:00
 • 9:05
 • 9:15
 • 9:45
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 12:25
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:05
 • 13:10
 • 14:00
 • 14:10
 • 15:00
 • 15:15
 • 15:40
 • 15:55
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:05
 • 17:20
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 19:55
 • 20:00
 • 20:05
 • 20:10
 • 20:40
 • 21:00
 • 22:10
 • 22:15
 • 23:00
 • 23:15
 • 23:45
0:00 - 0:15

Thời sự 0h

access_alarms
0:15 - 0:30

Dám sống

access_alarms
0:30 - 1:00

24h công nghệ

access_alarms
1:00 - 1:10

Thời sự 1h

access_alarms
1:10 - 1:40

Tương lai xanh: Phụ nữ quản lý rác thải - Thách thức hay cơ hội

access_alarms
1:40 - 2:00

Khám phá Việt Nam: Tứ trấn Thăng Long

access_alarms
2:00 - 2:10

Thời sự 2h

access_alarms
2:10 - 3:00

Phim truyện: Không có lần thứ hai - Tập 16

access_alarms
3:00 - 3:10

Thời sự 3h

access_alarms
3:10 - 4:00

Hành trình di sản: Từ đỉnh Tản Viên

access_alarms
4:00 - 4:10

Thời sự 4h

access_alarms
4:10 - 5:05

Khám phá thế giới: Thám hiểm núi lửa - Tập 1: Hawai nước và lửa

access_alarms
5:05 - 5:10

S - Việt Nam: Ngọc Nhi và câu chuyện cà phê Đà Lạt

access_alarms
5:10 - 5:25

Vì cộng đồng

access_alarms
5:25 - 5:30

Hải quan Việt Nam

access_alarms
5:30 - 6:58

Chào buổi sáng

access_alarms
6:58 - 7:00

V - Việt Nam: Hữu Liên - Vùng đất sơn thủy hữu tình

access_alarms
7:00 - 7:30

Báo chí toàn cảnh

access_alarms
7:30 - 8:00

Tổ quốc trong tim

access_alarms
8:00 - 8:05

Thời sự 8h

access_alarms
8:05 - 8:50

Sống mới

access_alarms
8:50 - 9:00

Nhịp sống ô tô

access_alarms
9:00 - 9:05

Thời sự 9h

access_alarms
9:05 - 9:15

Quốc gia số

access_alarms
9:15 - 9:45

Toàn cảnh thế giới

access_alarms
9:45 - 10:30

Phim tài liệu: Chữ quốc ngữ theo dòng thời gian

access_alarms
10:30 - 11:00

Việc tử tế

access_alarms
11:00 - 11:15

Thời sự 11h

access_alarms
11:15 - 12:00

Chuyển động 24h

access_alarms
12:00 - 12:25

Thời sự 12h

access_alarms
12:25 - 12:40

5 phút hôm nay

access_alarms
12:40 - 13:00

Nông nghiệp 4.0: Câu chuyện mô hình nông nghiệp 4.0

access_alarms
13:00 - 13:05

Y tế 24h

access_alarms
13:05 - 13:10

Cặp lá yêu thương

access_alarms
13:10 - 14:00

Phim truyện: Không có lần thứ hai - Tập 17

access_alarms
14:00 - 14:10

Ký sự: Mùa cà phê của người Ê Đê

access_alarms
14:10 - 15:00

Giai điệu kết nối

access_alarms
15:00 - 15:15

Dám sống

access_alarms
15:15 - 15:40

Hòa nhạc thính phòng: Giao hưởng thơ "Don Quixote"

access_alarms
15:40 - 15:55

VTV kết nối

access_alarms
15:55 - 16:00

Cùng em đến trường: Sóng và máy tính cho em

access_alarms
16:00 - 16:15

Thời sự 16h

access_alarms
16:15 - 16:45

Văn hoá QĐND: Lời ca dâng mẹ

access_alarms
16:45 - 17:00

Tuổi cao gương sáng: Hướng về người cao tuổi Việt Nam

access_alarms
17:00 - 17:05

Thời sự 17h

access_alarms
17:05 - 17:20

Khám phá Việt Nam: Dân tộc Xơ Đăng

access_alarms
17:20 - 17:30

Hành trình vẻ đẹp: Người tạo vòng đời mới cho vật liệu bỏ đi

access_alarms
17:30 - 18:30

Việt Nam hôm nay

access_alarms
18:30 - 19:00

Chuyển động 24h

play_arrowaccess_alarms
19:00 - 19:40

Thời sự 19h

19:40 - 19:55

Thể thao 24/7

19:55 - 20:00

Thời sự 20h

20:00 - 20:05

S - Việt Nam: Việt Nam nhìn từ yên xe máy

20:05 - 20:10

Vì tầm vóc Việt

20:10 - 20:40

Truyền hình Quân đội nhân dân: Sức mạnh tinh thần nơi tâm dịch

20:40 - 21:00

Quán thanh xuân

21:00 - 22:10

Quán thanh xuân: Những ngọn gió thanh xuân

22:10 - 22:15

Phim tài liệu: Hà Nội những năm tháng không quên

22:15 - 23:00

Giai điệu kết nối

23:00 - 23:15

Thời sự 23h

23:15 - 23:45

Hòa nhạc thính phòng: Hòa nhạc Prokofiev - Phần 1

23:45 - 0:00

Dám sống

play_arrow
keyboard_arrow_up