Bình luận

 • 0:00
 • 0:45
 • 1:00
 • 1:30
 • 2:00
 • 2:30
 • 2:45
 • 3:00
 • 3:30
 • 4:15
 • 4:30
 • 5:00
 • 5:30
 • 6:00
 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 8:15
 • 8:30
 • 9:00
 • 9:45
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:30
 • 11:15
 • 11:45
 • 11:55
 • 12:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:15
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:45
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:23
 • 18:27
 • 19:00
 • 20:30
 • 21:10
 • 21:20
 • 21:30
 • 21:45
 • 22:00
 • 22:45
 • 23:15
0:00 - 0:45

Phim truyện: Nữ hoàng chợ đêm - Tập 28

access_alarms
0:45 - 1:00

Ký sự: Bình Thuận - Ngọc trong cát - Tập 13

access_alarms
1:00 - 1:30

Kiến thức cộng đồng: Nâng cao năng lực đào tạo nghề công nghiệp

access_alarms
1:30 - 2:00

Ca nhạc

access_alarms
2:00 - 2:30

Đường lên đỉnh Olympia

access_alarms
2:30 - 2:45

VTV5 kết nối

access_alarms
2:45 - 3:00

Nẻo về nguồn cội

access_alarms
3:00 - 3:30

Phim truyện: Yoohoo và những người bạn - Tập 55, 56

access_alarms
3:30 - 4:15

Phim truyện: Thế giới không gian lận - Tập 29

access_alarms
4:15 - 4:30

Khám phá Việt Nam

access_alarms
4:30 - 5:00

Chương trình tiếng Dao

access_alarms
5:00 - 5:30

Chương trình tiếng Mông

access_alarms
5:30 - 6:00

Chương trình tiếng Tày

access_alarms
6:00 - 6:30

Chương trình tiếng Thái

access_alarms
6:30 - 7:00

Chương trình tiếng Dao

access_alarms
7:00 - 7:30

Chương trình tiếng Mông

access_alarms
7:30 - 8:15

Phim truyện: Nữ hoàng chợ đêm - Tập 29

access_alarms
8:15 - 8:30

Nẻo về nguồn cội: Văn hoá biển của người Chăm

access_alarms
8:30 - 9:00

Bạn của nhà nông: Ngô sinh khối vụ đông

access_alarms
9:00 - 9:45

Đường lên đỉnh Olympia

access_alarms
9:45 - 10:00

Kiến thức và cuộc sống

access_alarms
10:00 - 10:15

VTV5 kết nối

access_alarms
10:15 - 10:30

Cải cách hành chính: Hướng tới một chính quyền người dân thụ hưởng

access_alarms
10:30 - 11:15

Phim truyện: Đánh tráo số phận - Tập 2

access_alarms
11:15 - 11:45

Thiếu nhi: Khoảng trời tuổi thơ

access_alarms
11:45 - 11:55

Thời sự

access_alarms
11:55 - 12:00

Bản tin thể thao

access_alarms
12:00 - 13:30

Phim truyện: Tình yêu Socola - Tập 25, 26

access_alarms
13:30 - 14:00

Chương trình tiếng Mông

access_alarms
14:00 - 14:30

Chương trình tiếng Dao

access_alarms
14:30 - 15:00

Chương trình tiếng Thái

access_alarms
15:00 - 15:30

Chương trình tiếng Mường

access_alarms
15:30 - 16:15

Phim truyện: Thế giới không gian lận - Tập 30

play_arrowaccess_alarms
16:15 - 16:45

Nhịp sống VTV5

16:45 - 17:00

Câu chuyện văn hoá: Cuộc sống lên phim

17:00 - 17:45

Phim truyện: Đánh tráo số phận - Tập 2

17:45 - 18:00

Khám phá Việt Nam

18:00 - 18:20

Thời sự

18:20 - 18:23

Thời tiết

18:23 - 18:27

Bản tin thị trường

18:27 - 19:00

Thiếu nhi: Khoảng trời tuổi thơ

19:00 - 20:30

Phim truyện: Sự trở về của Bok Dan Ji - Tập 51, 52

20:30 - 21:10

Trên tầng cao số: Hang động Việt Nam - thế giới ngầm hùng vĩ

21:10 - 21:20

Trang văn hoá

21:20 - 21:30

Xem và nghĩ: Cá nhà táng

21:30 - 21:45

Thông tin Chính sách pháp luật

21:45 - 22:00

Quyến rũ Việt Nam: Tiên sa Ghềnh Ráng

22:00 - 22:45

Phim truyện: Biệt đội đàm phán - Tập 4(Phần 1)

22:45 - 23:15

Đường lên đỉnh Olympia

23:15 - 0:00

Ca nhạc

play_arrow
keyboard_arrow_up