Huyền Môn Đại Sư

The Taoism Grandmaster
Nội dung

3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong.
Một vị đại sư đạo giáo sẽ xuất hiện để cứu thế giới. Sự xuất hiện ấy đã tập hợp người dân lại, dạy họ cách chiến đấu, giữ quân lương.
Những người bất tử thì tìm một nhóm các cá nhân có năng khiếu để tìm kiếm tấm khiên bất khả xâm phạm trước đại họa này.

0 bình luận
Sắp xếp theo:

keyboard_arrow_up