Nội dung

Ngôi trường Ritta Witthayakhom, ngôi trường hàng top quốc gia, có chế độ phân biệt tầng lớp giữa các học sinh bằng trí thông minh.

Từ lớp 10/1 cho tới 10/8, được phân chia học sinh giảm dần theo học lực. Lớp 10/1 có được những đặc quyền mà những lớp khác không có. Nhưng còn 1 lớp được đặc quyền cao hơn cả lớp 10/1, đó là lớp GIFTED.

Qua một kỳ thi "đặc biệt", trường sẽ tuyển chọn học sinh từ các lớp vào lớp GIFTED. Và Pang, một học sinh nằm trong lớp bét chót 10/8 lại có thể vào được lớp này. Cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào khi phát hiện ra lớp này dùng để phát triển "tiềm năng" ẩn chứa bên trong học sinh?

0 bình luận
Sắp xếp theo:

Phim liên quan

keyboard_arrow_up