Mua gói

Giá dịch vụ

Số thiết bị xem đồng thời

50+ kênh trong nước & kho phim miễn phí

Trọn vẹn 200+ kênh truyền hình

Các giải thể thao đỉnh cao UEFA, AFC, NBA, ...*

Quyền xem sớm nội dung phát song song

Kho phim HBO GO & kho nội dung VIP**

Không quảng cáo trong video

5 kênh K+

Miễn phí
2
66.000

VND/tháng

3
98.000

VND/tháng

5
Gói mở rộng

Các nội dung chỉ phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
* Nội dung thể thao đỉnh cao: Một số dòng TV đời cũ có thể không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên không xem được nội dung này.
** Kho nội dung HBO GO (xem cùng lúc 2 thiết bị).

Các nền tảng hỗ trợ